Archive

2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 4, 2023

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL STUDIES

Pronevych O., Berlach A.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW;INTERNATIONAL LAW

Bystryk D., Bukach V.

Slipeniuk V.

COMMERCIAL LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW

Shpomer A., Skumina Kh.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW;INFORMATION LAW

Buha V.

Golovach O.

Duma O.

Zubko A.

Zuyeva А.

Kamyshanskyi O.

Koziakov R.

Ogurchenko V.

Oleshko O.

Pavlenko D.

Roshiyan I.

Sakhnii A.

Chalyk V.

Shovkun Yu.

Shust N.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY;CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Alieksieienko I.

Kyselov I., Otryshko A.

Pavlov V.

Puzyrov M., Chernysh V.

Sachko O., Zavhorodnii O.

Sokolenko O.

Somin S., Komashko V.

Felyk O. V.

CRIMINAL PROCESS AND CRIMINALISTICS;FORENSIC EXAMINATION; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

Voloshanivska T.

Olefir L., Ivashko S.

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORYOF PUBLIC ADMINISTRATION

Taran Ye.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Akimov A.

Hanushchyn S.

Krasnykov Ye.

Naida I.

Khanina O.

Shcherbak V.

REGIONAL GOVERNANCEAND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Chaika I., Tsokur Ye., Trotskyi V.

CURRENT ISSUES OF LEGAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Matseliukh I., Lytvyn N., Zadyraka N.

Kononenko Yu.

Tychyna D., Hrytsiuk I.

Buha H., Kuzmenko S.

Shevchenko V.

Boiko O., Rohalska V.

Nikolaiev K. D.

Babenko A. M., Pavlichenko V. M.

Bobos O. L.

Zapolskyi D. Ye.

Taran O. V., Cherniavskyi S. S.

Lileiev M. O.

Slusarenko K. R.

Dmytrova O. S., Honcharova K. H., Kryvoshlykov S. F.

Yarovoi T. S.

Barkalov O. O.

Tkachenko A. V.