Archive

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2023

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW; INTERNATIONAL LAW

Slipeniuk V.

CIVIL LAW AND PROCESS, FAMILY LAW

Vinyukova O.

Cherniak O., Muzyka M.

COMMERCIAL LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW

Motsa A., Horbova N., Sheludiakov R.

Tsomra V.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW; INFORMATION LAW

Zaikina H.

Masalitin V.

Palyukh A., Kolomiiets D., Shyshova O.

Sokha S.

Sotska A.

Tytykalo R.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Anishchenko M.

Babiak O.

Halanets V.

Gren T.

Danyliak O.

Zabolotenko D.

Zvirych V.

Kravchenko S.

Myroslavskyi S., Kasianenko O.

Shchurin V.

REGIONAL GOVERNANCE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Kavylin O.

Maksimentseva N., Maksimentsev M.

SOCIAL AND HUMANITARIAN POLICY

Bondarchuk Yu., Yeshchenko M., Bondarchuk S.

Kachan Ya., Ivanov A.

Serohina N.

Yunyk I.

PUBLIC SERVICE

Lazor O., Lazor O., Yunyk I.

CURRENT ISSUES OF LEGAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Kobylnik D.

Bondarchuk O.

Hladii O.

Zhadan Ye.

Tychyna D.

Pyrtskhalava K.

Chernenko H.

Shcherbanyuk O., Vdovishen V.

Gumirov O.

Kovalchuk A., Cherniavska B.

Shevchuk R.

Zhdan M.

Fedotov O., Koval N.

Sokolenko O.

Paterylo І.

Pidbereznykh I., Yara O.

Kosach, I., Margasova V., Rudenko O.

Konoplia Y.

Yunger V.

Muzyka-Stefanchuk O.

Loza T.

Yarovoi T., Kyrychenko G.

Volyanuk T.

Pavliuk O.

Hornyk V., Masyk-Besova M., Yevmeshkina O.

Kozlov O.

Martseliak O.

Dmytryk O., Isaev A.

Stryzheus D.

Khrystynchenko N., Borodin I.

Druchek O., Zvarych R., Novikova M.

Mamedova E.

Anishchuk N., Horiaha O.

Pulei V.

Oleksiyuk T.

Yatsyshyn V.

Pavliuk N.

Stovban M.

Komarnytskyi D.

Olender І.

Levchenko I.

Kolodchyn D. V.

Myronova V. V.

Kucherovsky O. O., Bashtannyk V. V.

Makurin A. A., Maksymov S. P.

Potip M. M., Terhanov F. I.

Sorokina N. H., Terkhanov F. I., Khomich Yu. H.

Terska S. B.