Archive

2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2022

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL STUDIES

Kiuntsli R., Besaha I.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW; INTERNATIONAL LAW

Tarasevych T.

Filatov V.

CIVIL LAW AND PROCESS, FAMILY LAW

Havrik R.

Guivan P.

ENVIRONMENTAL LAW

Antonyuk U.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW; INFORMATION LAW

Bohatyrov I., Borovyk A.

Boiko O.

Burchenko Yu.

Hablei N.

Huseinov Ilhar Vuhar ohly

Savchuk R.

Khatniuk Y., Spodynskyi O.

Chernyshova V.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Yepryntsev P.

Lysko T.

CRIMINAL PROCESS AND CRIMINALISTICS; FORENSIC EXAMINATION; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

Buldakova K.

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Atamanova N., Kotysh P.

Komisarenko A.

Chumak I.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Anishchenko M.

Vedeneev D., Semeniuk O.

Hanushchyn S.

Danyliak O.

Maksimentseva N.

Olshevska Y.

Sydorenko D.

Usmonova S.

Kharchenko T.

Shevchenko O., Pavlenko M., Sobol A.

PUBLIC SERVICE

Mishchuk Ye., Adamovska V., Yelovskyi D.

CURRENT ISSUES OF LEGAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Marhasova V.

Viter D., Rudenko O.

Surilova O., Kivalova T.

Behruz H.

Mykolenko O., Lazareva M.

Zaitsev S.

Stoliar O.

Yarmola S.

Bykov O., Saman V.

Shestakova Yu.

Tychyna D.

Kastrova N.

Koba V.

Kucher О.

Zhdan M.

Ivanchenko V.

Arsentiev D.

Lortkipanidze G.

Povydysh V.

Buha V.

Shchotkevych O.

Didenko V.

Terekhov V.

Illiashchuk D.