Archive

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 3, 2014 р.

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Г. В. Задорожня

Т. Є. Леоненко

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

С. М. Шершун

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Є. В. Горлов

А. В. Джавага

М. В. Занфіров

Д. А. Коваль

Р. В. Мазурик

І. В. Новасардова

О. П. Сікорський

А. Ю. Шевченко

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

А. М. Бабенко

А. О. Клименко

О. Г. Крикушенко

Л. К. Маньковський

В. Г. Павлов

О. П. Рябчинська, Л. П. Заставська

П. В. Хряпінський

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Д. Т. Бікулов

Н. Б. Ларіна

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Боклаг

РЕЦЕНЗІЇ

В. В. Галунько

В. К. Колпаков