Archive

2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 1, 2021 р.

Титульна сторінка

Зміст

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL STUDIES

Karpova I., Oliynyk О., Shumna L.

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW; INTERNATIONAL LAW

Boyko О.

Patlachuk V.

CIVIL LAW AND PROCESS, FAMILY LAW

Butryn-Boka N.

Havrik R.

Malskyy M.

Chvankin S.

COMMERCIAL LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW

Shvydka T.

LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Kupina L.

Pohorielova O.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW; INFORMATION LAW

Burchenko Yu.

Dzhafarova M.

Kapitanenko N.

Karpushyn H.

Lavreniuk Yu.

Leshchynskyi V.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Karelin V.

Shum S.

CRIMINAL PROCESS AND CRIMINALISTICS; FORENSIC EXAMINATION; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

Sevruk V.

Smyrnov M.

Tavakalyan M.

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Komisarenko A.

Chaika I., Domochka H.

Chumak I.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Bugera S.

Vasylieva A.

Vyshnevskyi O.

Voshko I.

Gulac O., Kurylo V., Dubchak L.

Drozdiuk V.

Durman M.

Lytvyn I.

Makarenko M.

Marenichenko V., Khytko M., Lisnievska Yu.

Mostovyi V.

Pylypenko Ya.

Poteriaiko S.

Slobodeniuk T.

Tseluiko O.

Tsymbalenko Ya.

Chechel’ A., Omelianovych R.

Chornyі O.

Shevchenko N., Marenichenko V., Volokitina N.

REGIONAL GOVERNANCE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Ivashyna L.

Pentsak T., Kapitan O.

TOPICAL ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION

Bokov A.

Shestakovska T.

Salamatov V., Masliak M.

Servetnyk V.

Boklag V., Мerzlyak A., Skriiabina D.