Archive

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2020

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL THOUGHT

Pylypyshyn P.

CONSTITUTIONAL LAW MUNICIPAL LAW; INTERNAQTIONAL LAW

Polukhin P.

CIVIL LAW AND PROCEDURE, FAMILY LAW

Drogoziuk K.

ENVIRONMENTAL LAW

Krasnova Yu., Shchyglov Ye.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Nastyuk V., Koropatnik I., Karelin V.

Smychok Ye.

Chub A.

CRIMINAL LAW; CRIMINOLOGY CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Kalynets Kh.

Serhieieva T.

CRIMINAL PROCEDURE; FORENSIC SCIENCE LEGAL ENQUIRY; OPERATIVE INVESTIGATIVE ACTIVITY

Yatsyk T., Shkelebei V.

METHODOLOGY; THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Perzhun V.

Tykhonenko O.

Chajka I., D’omochka H.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Hulievych O.

Ignatiev A.

Lysak V.

Melnyk I.

Palahusynets R.

Stanishevskiy V.

Chornyi V.

Shcherbak N.

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Bezena I.

Svitovyi O., Movchaniuk A., Diachenko M.

SOCIAL AND HUMANITARIAN POLICY

Bilyk O.

Chornyi O.

PUBLIC SERVICE

Fostikova V.

Rynhach N.

TOPICAL ISSUES IN PUBLIC ADMINISTRATION AND LAW

Pokataiev Р., Berezhanska L.

Boklag V.

Radchenko Ya.

Lebediev А.

Moiseienko O.

T. M. Radchuk

Ditsman K.

Sirko R.

Salamatov V., Masliak M.

Molchanova A.

Malyshev K., Baranovska T.

Sokyrko S.