Archive

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2023

Title page

Contents

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL STUDIES

Ivanchenko O.

Mikhailina T., Shchebetun I.

Polovynkina R.

Pryshliak M., Melenyuk V.

LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Drozd O.

Polkhovska N.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW;INFORMATION LAW

Andreichuk A.

Balan B.

Nakonechna I.

Polkovnikov V.

Rozumiak R., Buha H.

Roshyian I.

Riadinska V., Kuznetsova O.

Serbyn R.

Urtaieva L.

Chemeris L.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY;CRIMINAL EXECUTIVE LAW

Bilak N.

Borovyk A.

Bugera S.

Garasym P.

Husak A.

Ivankov I., Tseluiko M. Petryk O.

Kolb O., Pirozhik O.

Khoronovskyi O.

CRIMINAL PROCESS AND CRIMINALISTICS;FORENSIC EXAMINATION; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

Antoshchuk A., Zamula B.

Shyshatska Yu.

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORYOF PUBLIC ADMINISTRATION

Anishchenko M., Oharenko V.

Doluda I.

Zvirych V.

Marchuk V.

Naida I.

Perestyuk I.

Stadniichuk R.

Shevchenko O., Ponomarova S.

REGIONAL GOVERNANCE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Ishchenko A., Akimova O.

Kavilin A.

SOCIAL AND HUMANITARIAN POLICY

Slavytska A.

TOPICAL ISSUES OF JURIDICAL SCIENCE

Arakelian M., Bekhruz H., Manuilova K.

Troyanovsky О.

Anischuk N.

Khrustalova Yu.

Nazymko Ye. S., Ponomarova T. I., Semenyshyna-Fihol B. M.

Telendii А. А.

Chub S. V.

Shevchuk V. S.

Rudenko O. M.

Lakhova O. V.

Stovban M. P.

Moshnin A. A.