Archive

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 4, 2021

Title page

Contents

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW;INTERNATIONAL LAW

Godzhek I.

Kaminska O., Fedorchenko O.

CIVIL LAW AND PROCESS, FAMILY LAW

Zaiats O.

LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Yurovska V.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW;INFORMATION LAW

Solntseva K.

Shapoval R., Tsybulnyk N.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Bakay A., Yevdokhovych Z.

Halushka V.

Kiforenko O.

Kukina N., Kovalenko K.

Meiko O., Ishchuk Yu.

Uhodnikova O.

Filipenko T., Filipenko A.

REGIONAL GOVERNANCE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Babina V., Schhevchenko B., Myrhorodska O.

Shevchenko O., Butov D., Leontiev A.

SOCIAL AND HUMANITARIAN POLICY

Kryzhevsky A., Kryzhevska O.

CURRENT ISSUES IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

Shestakovska Т., Yarovoy Т.

Semenets-Orlova I., Kolisnichenko R., Shvets K.

T. L. Shestakovska, K. O. Basenko, O. V. Poliakova

Malyshev K., Baranovska T.

Sergienko L.

Ignatenko V.

Lileiev M. O.