Archive

2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 4, 2019

Title page

Contents

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW; INTERNATIONAL LAW

Voloshchuk O., Kolesnyk V.

Melnychuk O.

CIVIL LAW AND PROCEEDINGS, FAMILY LAW

Kolesnikov S., Nemogay N., Denysova T.

Kucherenko A.

Perunova O.

Semchyk V. O.

COMMERCIAL LAW; ECONOMIC AND PROCEDURAL LAW

Budurova H., Hofman O.

Shvydka T.

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCE LAW; INFORMATIONAL LAW

Horpynenko V.

Guyvan P.

Poshtarenko O.

Semchyk O.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

Andrushko A.

Demydova L.

Dmytrenko N.

Kolos A.

Maslova N.

Reznichenko H.

Tytarenko O.

CRIMINAL PROCESS AND CRIMINALISM; LEGAL EXAMINATION; OPERATING AND SEARCH ACTIVITIES

Chornyi D.

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Lytvynova L.

Petrenko N., Polishchuk O.

Yarovoi T.

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Apostol O.

Bazarko I.

Domaratskyi M.

Kanan Aiub

Leonenko N.

Poplavskyi A.

Prav Yu.

Rusyniuk M.

Tereshchenko D.

Torkhova N.

Khmyrov I.

REGIONAL GOVERNANCE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Bukanov H.

Kozachenko Yu.

Solonnikova I.

Avtomeenko A. I.

Ievdokymov V. V.

Motailo O. V.

Sliusarev I.

Kononenko I.

Krutik Yu., Stoliar Yu.

Malyshev K., Hrobust O.

Chernenko B. G.

Moshenets O.