Archive

2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 1 том 1, 2018 р.

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

В. Ю. Пряміцин, Д. О. Величко

Л. Р. Макарова

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

В. Л. Качуринер

А. В. Кулько

В. В. Миргород-Карпова

А. Т. Тетянич

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО

О. П. Гуйван

О. О. Кахович, Л. М. Тимченко

А. О. Кодинець

М. Г. Поліщук

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Є. В. Авер’янова

С. Б. Базилевський

К. А. Возняковська

Н. В. Іванюта

А. В. Чайковська

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Л. В. Можечук

Н. В. Уварова

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. О. Бущан

М. В. Кармаліта, А. А. Харченко

О. І. Кисельова

В. О. Кібець

С. А. Коміссаров

М. О. Ларіонов

І. Д. Пастух

А. О. Пахомова

І. С. Пирога

В. Е. Турчин

В. Г. Фатхутдінов

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

А. В. Андрушко

О. І. Бугера

І. М. Кобилинська

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. В. Бєжанова

Л. М. Попова

О. А. Самойленко

Н. О. Турман

Н. В. Шульга

Р. О. Ніколенко

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

І. В. Геращенко

О. О. Прасов