Archive

2024 1            
2023 1 2 3 4      
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Випуск № 1, 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

В. М. Пальченкова

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. О. Коваль, О. В. Покатаєва

Т. М. Олексенко

А. В. Чернєй

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. О. Бублік

А. В. Градецький

О. П. Доробалюк

О. П. Рябчинська, Е. Г. Стоматов

І. Є. Словська

О. Л. Тимчук

П. В. Хряпінський

О. С. Шеремет

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О. А. Кравченко

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

І. В. Звоздецька

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. М. Гандзюк

Ю. Є. Гумен

А. В. Ковальчук

А. А. Кучеренко

С. В. Ларін

Н. Б. Ларіна

Л. С. Савчук

Р. І. Сторожев

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Д. Т. Бікулов

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Є. О. Коваленко, О. О. Гревцев

Г. А. Старушенко, С. В. Базилевський

СОЦІАЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

О. Л. Корольчук