Archive

2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2 3 4    
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3 Volume 2, 2019

Title page

Contents

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

Balychev O.

Beklemishcheva Yu.

Bundz R.

Ilina O.

Kaidanovych T.

Kliuchyk Yu.

Krestovska N.

Musychenko O., Rizun A.

CRIMINAL PROCESS AND CRIMINALISM; LEGAL EXAMINATION; OPERATING AND SEARCH ACTIVITIES

Dovzhenko O.

Tymoshuk V.

METHODOLOGY, THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Volynets S.

Maltsevа А.

Marukhlenko O.

Poberezhnyj O.

Syvak T.

Terhanov F.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Apostol O.

Bohdanov S.

Vasylenko O., Osetrova O.

Hryshchenko H.

Ishkhanian A.

Kolodii O.

Kukin I.

Medvetska T.

Naumenko A.

Pavlii N.

Pashkevych L.

Torichniy V.

Khudoba O.

Shkurat I.

REGIONAL GOVERNANCE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Boyko О.

Pavlovska А

SOCIAL AND HUMANITARIAN POLICY

Vaki M., Ganich O.

Polkovnikova N.

PUBLIC SERVICE

Kachan Ya.